Razvijanje turističke ponude temeljene na tradicijskoj kuhinji

Category:
MediaThumbnailHandler

 

U sklopu Akcijskog plana izrađenog za potrebe projekta „Moja karijera u ugostiteljstvu i turizmu“, definirano je i razvijanje turističke ponude temeljene na tradicijskoj kuhinji.

Razvijanje turističke ponude temeljene na tradicijskoj kuhinji uključuje i mjeru identifikacije zainteresiranih OPG-ova i obrta, te ugostiteljskih objekata na području Ličko-Senjske županije.

Zainteresirani OPGovi i obrti u Ličko-senjskoj županiji:

 

Zainteresirani ugostiteljski objekti u Ličko-Senjskoj županiji:

 

TAGS: